Hyrylän pohjoinen keskusta muuttuu

Autoasemankatu 2 kiinteistö valmistui vuonna 1981. Kuva Tuusulan museo, Juhani Gummerus.

Hyrylän keskustarakentamisen painopiste siirtyi pohjoiseen sen jälkeen kun alueiden vaihdot puolustusvoimien kanssa saatiin tehtyä 1960-luvun puolivälissä. Vanhojen puisten varuskuntarakennusten paikalle rakennettiin ensimmäiseksi seurakuntakeskus (1967) ja terveyskeskus (1970). Keskustamaista ilmettä alueelle alkoi syntyä 1980-luvun rakentamisen myötä. Kunnantalon (1980) jälkeen vuonna 1981 rakennettiin kauppa- ja toimistotalo, jossa toimii nykyisin kirjasto. Vuonna1983 valmistui Hyrylän ostoskeskus ja sen edessä oleva tori. Liikerakentaminen pohjoiskeskustaan jatkui, kun Spar-marketin liiketalo (1995) ja siihen liittyvä nivelosa (1997)  pienine liiketiloineen valmistui. Pohjoisen keskustan nykyisistä kaupallisista palveluista vastaa pääasiassa vuonna 2003 valmistunut kauppakeskus Hyrrä, jossa on muun muassa K-market ja Tuusulan Apteekki.  Tuusulan varuskunnan toiminta loppui vuonna 2006, ja Hyrylän rakentaminen ja keskustapalvelujen sijoittuminen on laajentunut myös entiselle varuskunta-alueelle Tuusulanväylän itäpuolella. Sen helmenä on vuonna 2023 valmistunut lukio ja kulttuuritalo Monio. 

Lue lisää kohteesta

Nykyinen kirjasto oli ennen kauppa

Tuusulantien ja Koskenmäentien (nykyinen Autoasemankatu 2) kulmaan valmistui vuona 1981 iso liike- ja toimistorakennus. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Into Pyykkö. Siihen tuli alakertaan K-market ja tilat linja-autoasemalle ja Matkahuollolle kahviloineen. Myöhemmin myös taksiasema muutti kunnantalon vierestä linja-autoaseman viereen. Yläkerrassa oli Itä-Uudenmaan sotilaspiirin tilat. Sotilaspiiri muutti Lohjalle, kun Itä- ja Länsi-Uudenmaan sotilaspiirit yhdistyivät Uudenmaan sotilaspiiriksi vuonna 1993. Talo oli joitain vuosia lähes tyhjillään, kun myös kauppatoiminta loppui. Tuusulan kunta osti kiinteistön vuonna 2000 ja siihen remontoitiin tilat Tuusulan pääkirjastolle ja sosiaalitoimelle. Remontin suunnitelivat arkkitehdit Olli Kumpulainen ja Klaus Winqvist ja sen yhteydessä rakennettiin muun muassa autotalli kirjastoautolle. Kirjasto aloitti toimintansa tässä talossa 30.10.2001.

Hyrylän Ostoskeskus ja tori 

Kunnantalon eteen alettiin pian rakentaa Hyrylän Ostoskeskusta ja toria. Arno Savelan suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1983. Ostoskeskukseen tuli kaksi elintarvikeliikettä, Elanto ja Pops, josta tuli myöhemmin Spar-market. Sen lisäksi rakennuksessa oli kaksi pankkikonttoria (SYP ja STS) ja muuta liiketilaa. Talon toisessa kerroksessa toimi pitkään Tuusulan kansalaisopisto. Yksikerroksisessa siivessä oli alkuun ainakin R-kioski, Yhdistetty kemikalio-kirjakauppa, Kello- ja kultaliike ja kebab-ravintola.

Ostoskeskuksen eteen, rakennusten ja kävelyteiden rajaamaan suojaiseen paikkaan tuli tori, jossa alkuvuosina oli kauppiata ihan tavallisinakin toripäivinä. Torin parhaat vuodet ajoittuivat aikaan, jolloin ostoskeskuksen elintarvikeliikkeet ja muut palvelut vetivät asiakkaita. Kun Elanto lopetti toimintansa ja Spar-marketin uusi liikerakennus (Pysäkkikuja 1) valmistui vuonna 1995, väheni päivittäinen asiointi alueella merkittävästi. Ostoskeskuksen ja Spar-marketin väliin valmistui paviljonkimainen liikesiipi pienine liiketiloineen vuonna 1997, ja R-kioski ja kebab-ravintola muuttivat ostoskeskuksesta siihen. Ostoskeskuksen alkuperäinen idea alkoi  muuttua. Samalla myös perinteinen torikauppa näivettyi ja loppui vähitellen kokonaan. Ostoskeskuksen kehityskaari kuvaa samalla vähittäiskaupan ja pankkialan muutoksia laajemminkin. 

Ostoskeskukseen jäi elintarvikeliikkeiden jälkeen sellaisia kaupallisia palveluita, joihin muutenkin tultiin vartavasten hoitamaan tiettyä asiaa. Esimerkiksi urheiluvälineliike TuuSport toimi ostoskeskuksessa sen alusta loppuun saakka, mutta jatkaa nyt toisaalla Hyrylän keskustassa. Viime vuosina entisissä liiketiloissa oli muun muassa työterveysasema, kunnan eläinlääkäri ja kunnan eri toimistoja ja kokoustiloja. Tuusulan Opisto muutti Etelärinteen entiseen päiväkotiin elokuussa 2021 ja eloikuussa 2023 uuteen lukio- ja kultuuritalo Monioon. Vanha ostoskeskus purettiin vuonna 2023. Alueelle valmistellaan kunnan uutta palvelukeskusta ja aiempaa huomattavasti isompaa kauppakeskusta, joka vastaisi tämän päivän tarpeita. 

Liikerakennukset Autoasemankadun liepeillä  

Pohjoisen keskustan liikennejärjestelyt muuttuivat vuoden 1993 paikkeilla. Aiemmin Koskenmäentie oli jatkunut suoraan kunnantalon kulmalta Tuusulantien ja Klaavolantien risteykseen. Nyt rakennettiin uusi Koskenmäentie Kulloontien ympyrästä Hyryläntielle ja osin vanhaa Koskenmäentietä korvaava Autoasemankatu. Koskenmäenpolku muistuttaa vanhasta tielinjauksesta. Uuden Autoasemankadun varrelle valmistui vuonna 1995 Spar-market (käyntiosoite Pysäkkikuja 1). HOK-Elanto osti Spar-ketjun vuonna 2005 ja rakennukseen tuli S-market ja saman ketjun ravintola Chico´s. Ne lopettivat toimintansa tammikuussa 2016 ja sen jälkeen rakennus on ollut pääasiassa tyhjillään. Muutama vuosi myöhemmin rakennettu paviljonkimainen liikerakennus (Koskenmäenpolku 1), jossa on useita suoraan katutilaan avautuvia peiniä liiketiloja, on sen sijaan edelleen alkuperäisessä käytössä. Rakennuksen päädyissä on alusta lähtinen toiminut kebab-pizzeria Marmara ja R-kioski.    

Liikekeskus Hyrrä (Autoasemankatu 1) valmistui vuonna 2003. Rakennuksessa on K-supermarket Hyrrä ja muita liike- ja toimistotiloja. Tuusulan I Apteekki muutti Kauppatieltä Hyrrään marraskuussa 2018. 

Keskusta laajenee Tuusulanväylän toiselle puolelle

Tuusulan varuskunta lakkautettiin vuonna 2006 ja puolustusvoimien toiminta alueella lakkasi kokonaan 2010-luvun kuluessa. Varuskunnan lähtö Hyrylästä yli 150 vuoden toiminnan jälkeen oli haikeaa, mutta antoi tilaa uudelle rakentamiselle ja Hyrylän keskustan laajenemiselle. Tuusulan kunta osti Senaatti-kiinteistöltä  143 hehtaaria maata vuonna 2008,  ja Rykmentinpuiston suunnittelu alkoi. 

Jo ennen varuskunnan lakkauttamista kunta ja puolustusvoimat vaihtoivat maata, jotta uimahallille saatiin hyvä tontti keskusta-alueelta. Uimahalli Tuusulanväylän ja Klaavolantien kainaloon valmistui 1.8.2004. Vuoden 2008 kauppojen jälkeen kunnan keskuskeittiö siirtyi varuskunnan entiseen ruokalaan. Tuusulan seurakunta saneerasi entisen Ilmatorjuntakoulun tilat itselleen seurakuntakeskukseksi, joka vihittiin käyttöön loppiaisena 2018.  

2020-luvulla alueen rakentaminen lähti todenteolla vauhtiin. Tuusulan kolmannet asuntomessut järjestettiin Rykmentinpuiston Puustellinmetsässä vuonna 2020, ja samaan aikaan messujen kanssa alkoivat rakentua alueen kerrostalokodit. 

Komea Monio ja vielä suurempi Rykmentinpuiston kampus

Vuonna 2023 valmistui lukio ja kulttuuritalo Monio, joka sai marraskuussa vuoden Puupalkinnon. Monio on ensimmäinen kolmekerroksinen hirsikoulu ja yksi isoimmista hirrestä toteutetuista julkisista rakennuksista Suomessa. Rakennuksen koko on yli 8000 kem2. Investointikustannukset olivat 33,2 M€.  Monion rakentamiseen käytettiin 25 kilometriä mäntyä, mikä tarkoittaa noin 4000 puuyksilöä. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasi AOR Arkkitehdit Oy. Moniossa toimivat saman katon alla Tuusulan lukio, Tuusulan Opisto, Tuusulan Kuvataidekoulu, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut.

Julkinen rakentaminen entisellä varuskunta-alueella jatkuu yhtä aikaa asuntorakentamisen kanssa. Syksyllä 2025 alueelle valmistuu uusi Rykmentinpuiston kampus. Valmistuttuaan uusi yhtenäiskoulu tulee tarjoamaan hyvän oppimisympäristön noin tuhannelle lapselle ja nuorelle. Sen peruskivi muurattiin syyskuussa 2023. 

Koskenmäenpolku 1, 04300 Tuusula, Suomi