Valolampi, Rantakarinlampi, Ventoniemenlampi

Kohde kuuluu polkuun Jokelan lampireitti.
Ventoniemenlampi. Kuva Tuusulan kunta, Sari Tsokkinen 2021

Runsain linnusto on eteläisimpinä sijaitsevilla Valolammella, Rantakarinlammella ja Ventoniemenlammella. Lampien nimet ovat perua vieressä toimineilta yrityksiltä. Tätä kolmen lammen kokonaisuutta ovat asukkaat kutsuneet myös Kaarteenlammiksi tai yksinkertaisesti vain lintulammiksi.

Lammissa on runsaasti vesikasvillisuutta mm. vesiruttoa, joka heikentää lampien vedenlaatua sekä niiden virkistysarvoa. Toisaalta vesiruttoa käyttävät ravinnokseen monet vesilinnut kuten esimerkiksi lammilla pesivät haapana ja laulujoutsen. Lisäksi lammilla pesii mm. Suomessa vaarantuneet liejukana ja naurulokki sekä Suomen vastuulajeihin kuuluva telkkä. Meillä harvinaisena pesivä liejukana (kokonaiskanta 100-200 paria) on pesinyt onnistuneesti ainakin lintulammista keskimmäisellä Rantakarinlammella.