Kino, Rapsikanmäki ja entinen kunnantalo

Kohde kuuluu polkuun Hyrylän polku.
Vuonna 1990 otetussa kuvassa Koskensillantiellä näkyvät vielä vanha apteekintalo ja Kino. Kuva Tuusulan museo, István Kecskeméti

Koskensillantie noudattelee  Hyrylän läpi kulkeneen Hämeentien vanhaa linjausta. Tien varrelle rakennettiin 1953 komea Apteekin talo ja sen viereen nousi elokuvateatteri Hyrylän Kino. Rapsikanmäessä oli aiemmin Hyrylän alakoulu.

Kunnantalon valmistuminen Hyryläntien varteen vuonna 1980 sinetöi Hyrylän aseman Tuusulan hallinnollisena kuntakeskuksena. Samoilla paikkeilla oli aiemmin kaunis puurakennus, jossa toimi aikoinaan muun muassa Rantasen leipomo-kahvila. Viime vaiheissaan siinä toimi muun muassa Simon saluuna -niminen baari. Vanha puutalo purettiin, kun samalle tontille valmistui vuonna 1980 Tuusulan kunnantalo. Sen käyttö päättyi vuonna 2019. 

Lue lisää kohteesta

Apteekki ja Hyrylän Kino

1960-luvulle asti varuskunta oli keskellä kylää. Hyrylän keskustan palvelut sijoittuivat sen etelä- ja länsipuolelle.  Koskenmäen suuntaan menevän tien varrelle rakennettiin vuonna 1953 komea kaksikerroksinen apteekki, jossa nykyisin on kunnan teknisen toimen toimistotiloja. Apteekin eteläpuolella oli 1950-luvulta alkaen Haikosten pitämä Hyrylän Kino. Elokuvateatterin puupenkeillä katsottiin uusimmat westernit ja "lovestoryt", lastennäytöksissä muun muassa Pekka Puupää -elokuvia. Kinon toiminta loppui 1980-luvun alussa ja rakennus purettiin 1995.

Apteekin ja Kinon lisäksi täällä entisen Hämeentien varressa oli muutamia asuinrakennuksia, muun muassa Kametsoffin sisarusten Effan ja Fredrikin talot ja Koroleffin talo, jotka kaikki oli rakennettu Saksan puustellilta vuokratuille tonteille, jotka talojen omistajat saivat myöhemmin ostaa omiksi. 

Rapsikanmäki oli ennen alakoulu 

Rapsikanmäellä asui ennen ainakin kauppias Shiloff perheineen ja mahdollisesti myös varuskunnan Shiloff-niminen aliupseeri. Kauppias oli vuokrannut tontin, mökki oli todennäköisesti oma. 1900-luvun alussa mäkeä kutsuttiin asukkaiden mukaan nimellä Shilovinmäki ja myöhemmin nimellä Kruununmäki. Kravtsenko, jonka nimestä Rapsikanmäki on muotoutunut asui Jokipuiston suppakuopan toisella puolella.

Tuusulan seurakunta, joka siihen aikaan vielä vastasi lasten alkuopetuksesta, osti tontin pienten lasten koulua varten Yli-Postin Janne Hietarinteeltä vuonna 1910. Pikkukoulut siirtyivät seurakunnilta kuntien ylläpitämiksi 1920 ja samalla nimitys vaihtui alakouluksi. Koulutoiminta paikalla jatkui vuoteen 1954, jolloin opetus siirtyi uuteen Hyrylän keskuskansakouluun eli Hyökkälän kouluun. Rakennuksessa toimi sen jälkeen muun muassa kasvatusneuvola. Nykyisin (v. 2022) Rapsikanmäessä toimii Taito Etelä-Suomen Hyrylän käsityökeskus.

Koulurakennuksen taakse rakennettiin vuonna 1958 Hyrylän paloasema, jota laajennettiin vuosina 1975 ja 1980. Tuusulan ja Keravan yhteinen uusi paloasema Kulloontien varressa otettiin käyttöön alkusyksystä 2017. Vanhan paloaseman paikalle rakennetaan kerrostaloja. Suutarintien nimi muistuttaa paikalla Honkala-nimisessä talossa asuneesta suutari Niilo Männiköstä.

Kunnantalo Hyrylään vuonna 1980

Apteekkia vastapäätä olleessa kahvilarakennuksessa toimi viimeisessä vaiheessa Simon Saluuna -niminen baari. Myös Kaj ja Mona Mannerheimon valokuvaamo aloitti 1960-luvulla toimintansa samassa rakennuksessa, jossa oli jo 1900-luvun alussa ollut muun muassa Rantasen kahvila-leipomo.  

Kun vanha, vuonna 1913 rakennettu kunnantalo oli käynyt ahtaaksi, päätettiin rakentaa uusi Hyrylään juuri tälle paikalle. Hyrylän potentiaali ja rooli myös kunnallisten palveluiden keskustaajamana oli kasvanut sen jälkeen, kun kylän keskellä ollut osa Hyrylän varuskunnasta oli saatu kunnalle vuonna 1965.

Uuden kunnantalon suunnittelukilpailun voitti vuonna 1977 "Vaarojen saluuna" -niminen työ. Voisi kuvitella, että nimi oli saanut idean paikalla olleesta ravitsemusliikkeestä Simon Saluunasta. Alkuosan "vaarat" viittaavat kunnan silloisiin johtaviin virkamiehiin kunnanjohtaja Ahti Haukkavaaraan ja tekniseen johtajaan Lassi Iharvaaraan. Kunnantalon suunnitteli arkkitehtitoimisto Arto Sipinen. Talon henkilöstöruokala oli nimeltään Saluuna. 

Tuusulan kunnan johtoryhmä teki 26.2.2019 päätöksen luopua kunnantalon käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Kunnatalon työtiloista valtaosa siirtyi Kotorannankujalle Kirkonkylään entisen Tuuskodon tiloihin, osa työtiloista on vuokrattu muualta. Uudet toimitilat ovat suunnitteilla Hyrylän keskustaan rakennettavaan liike- ja palvelukeskukseen. Entisen kunnantalon purku Hyrylässä alkoi helmikuussa 2023. 

Koskensillantie 6, 04300 Tuusula, Suomi