Kohteet

Kaikki Virtuaali-Tuusula -sivuston kohteet on listattu sijaintinsa mukaan Pohjois-Tuusulaan, Keski-Tuusulaan ja Etelä-Tuusulaan.

Pohjois-Tuusula

Pohjois-Tuusulassa sijaitsee keskustaajamista Jokela ja Kellokoski.

Jokela on kasvanut rautatien ja teollisuuden ympärille. Alueen mielenkiintoisesta teollisuushistoriasta muistuttavat monet rakennukset, muun muassa Jokelan tiilitehtaan alue ja vankilaksi muutettu tulitikkutehdas. Virkistyskäyttöön kunnostetut lammet - pohjavedellä täyttyneet entiset tiilitehtaiden savenottokuopat - ovat osa Jokelan kulttuurimaisemaa.

Kellokoskelle antaa viehättävän leiman kylän keskellä virtaava Keravanjoki patoaltaineen. Vanha ruukkimiljöö ja Kellokosken sairaalan alue muistuttavat monipuolisesta ja jännittävästä historiasta.

Keski-Tuusula

Tuusulanjärvi ja Rusutjärvi antavat leimansa Keski-Tuusulalle. Lännessä ovat Tuusulan vanhat maatalouskylät Nahkela, Rusutjärvi, Vanhakylä ja Ruskela, Tuusulanjärven itäpuolella taas Tuomalan kylä. Niiden maisemassa vanha maanviljelyskulttuuri avarine peltoaukeineen näkyy edelleen viehättävällä tavalla. Tuusulanjärven lounaisrannan Paijala sekä itärannan Kirkonkylä ja Hyökkälä ovat osa Hyrylän seutua, ja niissä asutus on tiiviimpää mutta pientalovaltaista.   

Etelä-Tuusula

Etelä-Tuusulaan mahtuu melko tiheästi asuttuja alueita kaupallisine palveluineen, mutta myös luonnonläheisyyttä. Tuusulanjokilaakso rantaniittyineen ja -peltoineen halkoo maisemaa Hyrylässä, Lahelassa ja Ruotsinkylässä. Hyrylän suuralueella Hyrylässä, Riihikalliossa, Paijalassa ja Lahelassa asuu suurin osa tuusulalaisista.