VirtuaaliTuusula

Vähämuori

Vähämuorin tilan nimi on voinut syntyä siitä, että tilaa isännöi vuodesta 1647 lähes kolme vuosikymmentä leskivaimo Marketta Heikintytär. Hän on kenties ollut lyhyenläntä vaimoihminen. Tilan rinnakkaisnimenä oli myöhemmin Lokanen. Nykyisin tilakeskuksen paikkeilla on kerrostalot Vähämuori ja Vähävaari.

Vähämuoria RN:o 3 isännöi vuodesta 1647 lähes kolme vuosikymmentä leskivaimo Marketta Heikintytär, jonka mukaan tila on ehkä saanut erikoisen nimensäkin. Hänen jälkeensä tuli isännäksi vävy Juho Laurinpoika Nukari. 1680-luvulla omistajana oli Kosken kappalainen Henrik Skavonius.

Vähämuori oli 1670-luvulta lähtien ratsutila ja sai käyttää autiona olleen Peltolan tiluksia. Kun ratsupalveluoikeus ja sen myötä verovapaus otettiin pois 1690-luvulla, Skavonius luopui Peltolasta. Talosta on käytetty ainakin 1700-luvulta lähtien myös rinnakkaista nimeä Lokanen, ehkä miesten aloitteesta, koska kirkonkirjoissa on myös paikaksi kirjattu Vähämuori eller Lokanen.

Vuonna 1757 Vähämuori oli jälleen leskiemännän omistuksessa. Hän solmi avioliiton matruusi Johan Hertzbergin kanssa, josta tuli talon isäntä. 1800-luvun alkupuolella tila oli Gustavelundin kartanon Danckvardtin ja Spåren omistuksessa. Tila siirtyi 1800-luvun lopulla Rusthollin Skogstereille. 1900-luvulla tilan rakennukissa asui muun muassa Rusthollin työntekijöitä ja varuskunnan kantahenkilökuntaa vuokralaisina.

Vähämuorin maat ulottuivat pitkälle Saviontien eli nykyisen Fallbackantien varrelle ja muun muassa Hyrylän työpaikka-alue on suurelta osin Vähämuorin entisillä mailla.

Osuuskauppa-historia alkoi Lokasessa

Lokasen vanhassa päärakennuksessa - ilmeisesti myöhemmässä väentuvassa - alkoi myös Hyrylän Osuuskaupan toiminta vuoden 1907 paikkeilla. Kaupan syntysanat lausuttiin Hyrylän Torpalla, kun Tuusulan työväenyhdistyksessä heräsi tarve saada oma kauppa. "Kauppa kasvoi ja menestyi ja sai osakseen koko paikkakunnan väestön kannatuksen."

Hyrylän Osuuskaupan hallinto siirtyi ajan kuluessa hiljalleen porvarillisiin käsiin. Työväki etääntyi siitä ja luopui vuonna 1920 kokonaan Hyrylän osuuskaupasta, mutta sai vähän myöhemmin Elannon avaamaan myymälän entisen ortodoksipappilan rakennukseen, jossa nyt toimii ravintola Päämaja. Hyrylän Osuuskauppakin siirtyi Hyrylän keskustaan paikalle, johon sittemmin rakennettiin Puu-Ahomaana (tai Puu-KOP:in talona) tunnettu rakennus.

Vähämuori ja Vähävaari

Vähämuorin taloista on jäänyt jäljelle vain nimiä kertomaan menneistä ajoista. Muorinkujalla Vähämuorin tilakeskuksen paikalla on nyt kolmikerroksiset asuintalot Vähämuoriksi ja Vähävaari, jotka on rakennettu vuosina 1966 ja 1967.

Muorinkuja 3, 04300 Tuusula, Suomi
Etelä-Tuusula Muut Keski-Tuusula Kellokoski Jokela Tutustu kaikkiin
Valitse alue jonka polut ja kohteet haluat nähdä tai TUTUSTU KAIKKIIN!