VirtuaaliTuusula

Rantatien sotilaskohteet (Rantatie – Taistelukoulun alue – Lottamuseo)

Maankuululla Tuusulan Rantatiellä on kaksi sotilaskohdetta, nykyisiltä nimiltään Taistelukoulun alue ja Lottamuseo.

Taistelukoulun alueella voidaan nähdä yhdellä silmäyksellä rakennuksia neljältä eri aikakaudelta. Alueen keskellä sijaitseva tornilla varustettu upseerikerhorakennus on alueen vanhin edustaen 1800-luvun loppupuolta. Keltaiset puurakennukset ovat 1920-luvun puolivälistä. Suuri päärakennus ja rantasauna ovat 1930-luvun puolivälin funktionaalista tyylisuuntaa. Laatikkomaiset päärakennuksen lisäsiipi ja niin sanottu Omenatalo ovat valmistuneet 1970-luvun alussa.

Varakkaat helsinkiläiset alkoivat rakentaa huviloita Tuusulanjärven itärannalle 1860-luvulta alkaen. Tähän oli kolme syytä. Ensinnäkin Tuusula sijaitsi juuri sopivan kaukana Helsingin hälystä. Toiseksi, huvilalla käyntiä helpotti oleellisesti vuonna 1862 valmistunut Helsingin ja Hämeenlinnan välinen rautatie. Perheet matkustivat Helsingistä junalla useimmiten Ristinummen pysäkille ja siitä sitten hevospelillä perille. Kolmas syy oli itse järvi. Vähäjärvisellä Helsingin seudulla Tuusulanjärvi on oikea helmi. Ovathan suomalaiset aina rakentaneet huvilansa ja kesämökkinsä järven rannalle. Tämä pitsihuviloiden aikakausi alkoi yhtä sukupolvea aikaisemmin, kuin paljon tunnetumpi taiteilijayhteisön aika.

Valtioneuvos Robert Åkerblom osti huvilatontin Taistelukoulun alueelta vuonna 1879. Tilalle annettiin nimeksi Koivikko niemessä kasvavan komean koivikon mukaan. Hän rakennutti tontille huvilan ja nykyisen kerhorakennuksen vanhimmat puiset osat ovat tältä ajalta. Tila myytiin vuonna 1897 tamperelaiselle Sandbergien rautakauppiassuvulle. Kenraalikonsulitar Bertha-leski vietti Koivikossa eristäytynyttä hienostoelämää. Hän antoi arkkitehti Aspelinin suunnitella rakennuksesta edustava nikkarityylin huvila. Rakennuksen itäpää tehtiin kivestä arvokkaiden taidekokoelmien takia. Parin omistajanvaihdon jälkeen Suojeluskuntajärjestö osti Koivikon kolmen hehtaarin tilan vuonna 1921, minkä jälkeen alueen varsinainen sotilashistoria alkaa.

Suojeluskunnan päällystökoulu muutti Hämeenlinnasta Tuusulaan. Lisämaita ostettiin vähän väliä. Ensimmäiseksi ostettiin ruukkumaakari Grönroosiin Koivulahden tila. Hän oli osallistunut Pariisin maailmannäyttelyyn ja hänen vihreäksi poltetut ja palkitut takkatiilensä ovat mm. Ainolassa, Halosenniemessä ja Erkkolassa. Tuusula-Seura on palkinnut ruusulla Grönroosin talon kunnostuksen. Lopulta alue laajeni Tuomalan suolle saakka - ampumaradat ja taisteluharjoitusalue yhteensä 88 ha. Koivulahden tilan rannassa oli vesilentoasema lentokonehalleineen.

Päällystökoululla alkoi voimaperäinen koulutus. Huvilan ja sen talousrakennusten tilat kävivät nopeasti ahtaiksi. Aloitettiin laaja uudisrakentaminen, minkä tuloksena ovat alueen keltaiset puurakennukset. Keskellä pihaa on kurssirakennus Hersala, tien varressa voimistelusalirakennus Levälä, maamme ensimmäinen urheilutalo, ja järven rannalla asuinrakennus Vihmala. Ne kaikki valmistuivat vuonna 1925.

Tämäkään ei riittänyt, vaan jo seuraavalla vuosikymmenellä rakennettiin uusi päärakennus ja rantasauna sekä korotettiin ja modernisoitiin alkuperäistä huvilarakennusta. Martti Paalasen suunnittelema päärakennus valmistui vuonna 1934. Päärakennuksen pohjoispäässä on huomiota herättävä pyöreä torni. Miksi arkkitehti suunnitteli tällaisen lisäkkeen puhdasta funkkista edustavaan rakennukseen? Siitä on arvailuja esitetty. Pyöreä torni saattaa viitata vahvaan viipurilaiseen perinteeseen suomalaisessa sotilashistoriassa. Toisena selityksenä on alueella jo aiemmin käytetty kiviaiheinen rakentamistyyli. Kolmas selitys on hyvin käytännöllinen. Tarvittiin vankkarakenteinen putka arestirangaistuksen saaneita oppilaita varten. Päärakennuksen ja tien välissä oli urheilukenttä, jossa mm. Tahko Pihkala kehitteli pesäpallopeliä.

Suojeluskuntain Päällystökoulu koulutti olemassaolonsa aikana noin 20 000 johtajaa järjestön ja yhteiskunnan käyttöön. Tällä koulutuksella oli ratkaiseva merkitys reservin johtajien valmiudessa selviytyä viime sotien vaativista tehtävistään. Suojeluskuntien Päällystökoulu toimi jatkosodan aikana jalkaväen upseerien koulutuskeskuksena, tärkeimpinä kursseina pataljoonankomentajakurssit.

Jo vuodesta 1923 alkaen Päällystökoululla järjestettiin myös Lotta Svärd -järjestön koulutusta. Näitä kutsuttiin "Tuusulan kursseiksi" ja niihin osallistui Talvisotaan mennessä noin 2 500 lottaa.

Sotien aikana Päällystökoulun tiloissa toimi myös sotasairaalan osasto. Täällä hoidettiin erityisesti raajoihin haavoittuneita sotilaita.

Kun Suojeluskuntajärjestö jouduttiin lakkauttamaan marraskuussa vuonna 1944, sen omaisuus pyrittiin siirtämään nopeasti turvallisiin käsiin. Niinpä Päällystökoulu rakennuksineen ja alueineen lahjoitettiin Suomen Punaiselle Ristille. Tämä lahjoitti sen edelleen jo vuonna 1952 Suomen valtiolle. Valtionyhtiö Senaatti-kiinteistöt omistaa alueen rakennuksineen edelleen.

Alueella oli toiminut vuokralaisena jo syksystä 1949 alkaen Taistelukoulu, mistä alue on saanut nykyisen nimensä. Koulun siirsi Haminasta Tuusulaan silloinen koulun johtaja ja tunnettu sotasankarimme Adolf Ehrnrooth. Hän on itse kertonut, että muutto tapahtui helposti. Hän vain ilmoitti perjantaina alaisilleen, että koulun toiminta jatkuukin maanantai-aamuna Tuusulassa eikä Haminassa!

Taistelukoulun pääkursseina olivat jalkaväen kapteenikurssi ja esiupseerikurssi. Kumpikin kurssi kesti kokonaisen lukuvuoden. Kapteenikurssilla koulutettiin yliluutnantteja rauhan ajan komppanianpäälliköiksi ja sodan ajan pataljoonan komentajiksi. Esiupseerikurssilla koulutettiin kapteeneita sekä rauhan että sodan ajan esikuntatehtäviin. Näiden pääkurssien lisäksi Taistelukoulussa järjestettiin monia lyhempiä kursseja ja opetustilaisuuksia. Opetustyön ohella koulu osallistui merkittävällä panoksella jalkaväen tutkimukseen ja ohjesääntöjen kirjoittamiseen.

Vuoden 1993 alussa toteutuneen rationalisoinnin tuloksena Taistelukoulu lakkautettiin ja sen toiminnot sulautettiin vasta perustettuun Maanpuolustuskorkeakouluun. Taistelukoulun alueella oli vuosina 1996–2005 Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, kunnes sekin sulautettiin Maanpuolustuskorkeakouluun. Korkeakoulu on nykyään yliopisto ja sen kampus sijaitsee Santahaminassa Helsingissä. Taistelukoulun alueella toimii tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus. Keskus on samalla puolustusvoimien tärkein kokoushotelli. Se sijaitsee sopivasti Helsingin kiireitten ulottumattomissa ja kuitenkin samalla hyvien kulkuyhteyksien päässä. Taistelukoulun alueella aloittivat toimintansa myös vuoden 2008 alusta Etelä-Suomen Sotilasläänin Itä-Uudenmaan Aluetoimisto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Uudenmaan piiritoimisto.

Taistelukoulun alueen sotilasperinteitä esitellään perinnetiloissa, jotka sijaitsevat nykyisessä kerhorakennuksessa eli alkuperäisessä Koivikon huvilassa. Tiloissa on kolme eri osastoa. Kellarikerroksessa on Sotamuistohuone, missä on esillä maanviljelysneuvos Heikki Talvelan keräämää esineistöä ja asiakirjoja viime sotien ajalta. Ylimmässä kerroksessa on omat huoneet Suojeluskuntain Päällystökoulun ja Taistelukoulun perinteitä varten. Perinnetiloja ylläpitää ja kehittää Taistelukoulun Perinneyhdistys.

Lottamuseo

Lottamuseokin oli alun perin huvila. Tämä senaattori Viktor von Haartmanin Syvärannan huvila valmistui vuonna 1869. Sillä on ollut tunnettuja omistajia, kuten kaartinkapteeni Gotthard Björklund ja tyttärensä Johanna Sofia, myöhempi Onnelan omistaja ja kenraali Schabelskin rakastajatar. Myöhemmin Syväranta myytin Moskovan toiseksi rikkaimmalle liikemiehelle nimineuvos Konstantin Ushkoville.

Upporikkaitten Ushkovien aikana ennen ensimmäistä maailmansotaa huvila eli loistokauttaan. Tämä näkyi rakennusten ylellisessä varustelussa sekä puutarhan istutuksissa, suihkulähteissä ja patsaissa. Patsaista on vielä yksi jäljellä, "Josefina" hämähäkinseittiportilta pääovelle johtavan käytävän varrella. Seuraelämä oli myös vilkasta, ei kuitenkaan muiden Rantatien asukkaiden kanssa. Heidän vierainaan oli merkkihenkilöitä ja maailmankuuluja taiteilijoita Venäjältä ja ympäri Eurooppaa.

Ushkovien aika synnytti joukon legendoja. Yksi tunnetuimmista liittyy ukkosenjohdattimeen. Huvila oli varustettu sen korkeaan torniin sijoitetulla ukkosenjohdattimella. Kerrottiin varmana tietona, että siitä johti kuparijohto järven pohjaan päättyen valtavaan platinamöykkyyn. Möykkyä on järvestä etsittykin, mutta tuloksetta.

1920-luvulla huvila päätyi Onni W. Tuiskun säätiölle, joka perusti huvilaan lepokodin suomalaisia lehtimiehiä varten. Lepokodin tunnettuja asukkaita ovat olleet muun muassa Eino Leino, Uuno Kailas, Olavi Paavolainen ja Einari Vuorela. Eino Leino ei sopeutunut lepokodin tiukkoihin järjestyssääntöihin ja muutti asumaan tien toiselle puolelle Onnelaan.

Lotta Svärd -järjestö osti Syvärannan vuonna 1936 Lottaopistoksi. Lottien koulutustarve oli kasvanut 1930-luvulla merkittävästi, eivätkä Suojeluskuntain Päällystökoululla järjestetyt kurssit enää yksin riittäneet. Vilkas koulutustoiminta jatkui siis kahdessa paikassa. Koulujen sijainti lähellä toisiaan tuki molempien toimintaa.

Syvärannassa oli sotien aikana myös Päämajan radiotiedustelun osia, jotka seurasivat Neuvostoliiton Itämeren laivaston toimintaa.

Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin Suojeluskuntajärjestön tapaan marraskuussa vuonna 1944. Syväranta lahjoitettiin lottien vasta perustamalle Suomen Naisten Huoltosäätiölle. Säätiö on nykyisin nimeltään Lotta Svärd Säätiö.

Syvärannan huvila paloi perustuksiaan myöten aprillipäivänä vuonna 1947. Palon sytytti valvomatta jäänyt kuuma silitysrauta. Sammutustöiden käynnistäminen viivästyi, kun paloasemalla hälytystä pidettiin ensin aprillipilana. Myös se, että Syvälahti oli kovan talven jäljiltä pohjaa myöten jäässä, vaikeutti sammutusveden saantia.

Suomen Naisten Huoltosäätiö rakennutti vuonna 1995 uuden päärakennuksen, jota aluksi kutsuttiin nimellä Lottakoti. Rakennus muistuttaa ulkonäöltään alkuperäistä Syvärannan huvilaa. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä Lottamuseo.

Etelä-Tuusula Muut Keski-Tuusula Kellokoski Jokela Tutustu kaikkiin
Valitse alue jonka polut ja kohteet haluat nähdä tai TUTUSTU KAIKKIIN!