Kirkonkylää Tuuskodon paikkeilta ilmasta

Vanhainkoti, Piilioja ja Krapin rantaa 21.5.1969.

Tuusulan ensimmäinen vanhainkoti, Koivukuja, rakennettiin Kirkonkylään 1895. Samalle alueelle sijoitettiin myös uusi vanhainkoti vuonna 1932. Siihen aikaan Kirkonkylä oli myös Tuusulan hallinnollinen keskus. Koivukujan vaivaistalo oli vielä niin sanottu maatilavaivaiskoti, jossa asukkaat osallistuivat maataloustöihin voimiensa mukaan. Uudenkin vanhainkodin yhteydessä oli vielä omaa viljelystä ja iso navetta, joka näkyy vielä vuoden 1986 ilmakuvassa.

Keväällä 1969 otetussa ilmakuvassa vanhainkodilta Hyrylän suuntaan näkyy myös, että Järvenpääntien oikaisu Kirkkotien ja Mahlamäentien välissä ei ole vielä valmis.

Kotorannankuja 10, 04310 Tuusula, Suomi