VirtuaaliTuusula

Kellokosken koulut

Kellokoski sai ensimmäisen koulunsa 1856, jolloin ruukin seurakunnan uusi saarnaaja Saxelin otti itselleen myös opettajan tehtävät. Toiminta pyöri ruukin ja kartanon avustamana välillä hiipuen. Kunnan rakentama kansakoulu Kellokoskelle saatiin vasta 1905. Tämä Björkbackan eli Koivumäen koulu paloi 1942. Sodan ja pulavuosien takia ei uutta koulua saatu rakennettua vuosikausiin. Linjamäen ja Nummenkylän koulut olivat sitten tupaten täysiä ja alakoulussakin (nyk. nuorisotalo) opiskeltiin pahimmillaan kolmessa vuorossa, kun yläkoululaistenkin piti mahtua sinne. Uusi keskuskansakoulu (nyk. Ruukin koulu) Kellokoskelle saatiin vasta 1957.

Ajatus omasta oppikoulusta Kellokoskella heräsi, kun Järvenpään yhteiskoulu ei kyennyt enää ottamaan uusia oppilaita. Perustettiin kannatusyhdistys ja oppikoulun toiminta alkoi v. 1961. Oma rakennus kansakoulua vastapäätä valmistui kolme vuotta myöhemmin, ja ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuosikymmenen lopussa!

"Onko maailmassa mitään tärkeämpää raittiin ilman ja henkisen ja fyysisen terveyden jälkeen kuin HYVÄ KOULU opettajineen, jotka todella ymmärtävät ennenkuulumattoman tärkeän yhteiskunnallisen tehtävänsä avustaa onnellisten oppilaiden luomisessa tuleville sukupolville. Hyvä opettaja on suuren ihailun arvoinen." - Totti Carlander

Linjamäen koulu valmistui 1917. Yleistä oppivelvollisuutta ei vielä ollut, joten kaikki lapset eivät tulleet kouluun oikeassa iässä. Jotkut nuoret miehet ryhtyivät lukutouhuun vasta, kun piti saada rippikoulu käydyksi. Ilman rippikoulua kun ei päässyt naimisiin ja rippikoulusta pääsi vain jos osasi lukea. Osa oppilaista oli siis jo aika isoja nuorukaisia. Kävipä siis kerran niinkin, että eräs nuori mies ei tullut maanantaina kouluun. Opettajan ihmetellessä asiaa joku takarivin pojista murahti: "Se otti akan". Poika oli mennyt pyhänä naimisiin, joten lukutaito oli ilmeisesti hankittu ja rippikoulu käyty. Koulu oli siis siltä osin tehnyt tehtävänsä.
Lue lisää

Kartano ja ruukki ylläpitivät ensimmäisiä kouluja

Ensimmäisen koulun 1850-luvulla perusti kartanon ja ruukin omistaja Lars M. R. Björkenheim. Opettajina toimivat alkuun ruukin seurakunnan saarnaajat. Välillä koulu hiipui, mutta 1877 kartanon isäntä palkkasi kouluun oikeat opettajat. Tyttökoulu toimi ehkä jo silloin seurakuntakeskuksen paikalla olleessa rakennuksessa, jossa myöhemmin oli muun muassa tehtaan kirjasto ja ruotsinkielinen koulu. Poikakoulun opettajaksi tuli Kaarlo Werkko. Poikakoulun mainitaan olleen pappilan tilavammassa tuvassa Kukkupakan mäellä. Werkko oli tunnettu kansansivistysmies. Hän opetti yleissivistäviä aineita kansakoulun lisäksi myös Björkenheimin perustamassa meijerikoulussa, järjesti kansanjuhlia ja saarnasi kirkossa sunnuntaisin, kun ruukin seurakunnalla ei enää ollut omaa saarnaajaa.

Ensimmäinen kunnallinen kansakoulu oli Kellokosken ja Nummenkylän yhteinen

Nummenkylään rakennettiin kansakoulu vuonna 1895. Koulussa oli yksi luokkahuone ja veistosali. Ahdasta oli, kun oppilaita oli muutama vuosi valmistumisen jälkeen jo yli viisikymmentä. Tarkastaja velvoitti palkkaamaan koululle apuopettajatteren, jotta lapsia pystyttiin paremmin opettamaan äidinkielen mukaan ryhmissä. Ruotsinkielisiä lapsia oli paljon, koska esimerkiksi kaikki ruukin Björkbodasta muuttaneet perheet puhuivat äidinkielenään ruotsia. Tilaongelmaa apuopettajattaren palkaaminen ei tietenkään helpottanut.

Kellokoskelle kansakoulu 1905, Linjamäki 1917

Kellokoskelle rakennettiin oma koulu Björkbackaan eii Koivumäkeen. Siinä oli kaksi luokkaa, veistosali, kalustohuone ja kaksi asuntoa opettajille. Koulu sijaitsi ruukin ja Linjamäen torpparikylän välimaastossa, mutta kun kartano 1910-luvun alussa palstoitettiin asunto- ja viljelystiloiksi, kasvoi oppilasmäärä taas huomattavasti. Palstatilallisten lapsille rakennettiin Linjamäen koulu v. 1917. Siihen tuli yksi luokkahuone, veistosali ja opettajan asunto.

Kellokosken alakoulu on nyt nuorisotalo

Useimmat lapset kävivät ennen kansakoulua kierto- tai alkeiskoulua. Ne olivat seurakunnan ylläpitämiä ja toimivat mikä missäkin – usein vaatimattomissa ja tilapäisissä vuokratiloissa. Alkeisopetus siirtyi kunnan vastuulle vuonna 1920, ja tämä pakotti rakentamaan alakouluja eri puolille kuntaa. Kellokosken alakoulu valmistui 1923. Nykyisin rakennus on nuorisotalona.


Koulutie 7, 04500 Tuusula, Suomi
Etelä-Tuusula Muut Keski-Tuusula Kellokoski Jokela Tutustu kaikkiin
Valitse alue jonka polut ja kohteet haluat nähdä tai TUTUSTU KAIKKIIN!